Generalforsamling i Trondheim Militære Samfund

Innkalling til Generalforsamling i Trondheim Militære Samfund
Sted: Rustkammeret, Fanehallen
Tidspunkt: Onsdag 8. februar Kl. 18.00 -20.00
Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent samt personer til signering av protokoll.
4. Styrets beretning om siste års virksomhet
5. Revidert regnskap pr. 31. desember 2022
6. Fastsettelse av årskontingent
8. Saker innmeldt iht vedtektene. Ingen innmeldte saker.
9. Valg av leder, styremedlemmer, revisorer og medlemmer til valgkomite.
MERK. Innspill til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1. februar.
Ebbe Deraas
Styreleder TM

Detaljer

Dato onsdag 08. februar 2023
Klokkeslett 18:0020:00
Kalender TMS - arrangementskalender

Sted

Navn Rustkammeret, Fanehallen
Adresse
Kongsgårdsgata 1D
7013 TRONDHEIM
Stedsbeskrivelse Forsvarsmuseet Rustkammeret i Erkebispegården.
Kjøreinstruks Forsvarsmuseet Rustkammeret
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim
https://goo.gl/maps/EBE427i6ro5NdVTq5