Om Trondheim militære samfund

TMSs formål er å bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret, Totalforsvaret og samfunnssikkerhet, fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret, primært i Midt-Norge.

Trondheim Militære Samfund (TMS) er uavhengig og ikke tilsluttet annen organisasjon eller forening, og skal ikke ta standpunkt til politiske eller fagorganisatoriske spørsmål.