TMS-foredrag: Det norske feltsykehuset i Kabul – de siste dagene

Trondheim Militære Samfund og Trøndelag forsvarsforening inviterer til foredrag med oberstløytnant Bent Salberg tirsdag 19. oktober 2021 kl. 1800, i Kunnskapssenteret KA11, St. Olavs Hospital.

Det norske feltsykehuset i Kabul – de siste dagene Oberstløytnant Bent Salberg var siste nordmann ut fra Kabul Airport. Som sjef for det norske feltsykehuset hadde han stått midt i en krevende sikkerhetssituasjon i forbindelse med uttrekningen i sluttfasen av NATOs tjue år lange engasjement i Afghanistan. I sitt foredrag vil han se nærmere på tjue års innsats i Afghanistan med hovedvekt på de siste krevende ukene og dagene. Det blir en dramatisk beretning fra bakken.

Oberstløytnant Bent Anders Salberg (født 7. januar 1970) er utdannet sykepleier i tillegg til Luftkrigsskolen.

Han har en lang og variert tjenestebakgrunn fra Forsvaret og fra omsorgstjenesten i Stjørdal kommune. Han er i dag tilsatt i Forsvarets Sanitet.

I tillegg til foredraget kommer HV-12 til å stille ut sin nyeste mobile hjelpeplass. Den kommer til å være oppe med kompetent folk til stede i perioden 1500-1800 utenfor inngangen til foredragssalen.

Gratis inngang
Link til påmelding

Detaljer

Dato tirsdag 19. oktober 2021
Klokkeslett 18:0019:30
Kalender TMS - arrangementskalender

Sted

Kjøreinstruks

Kunnskapssenteret KA11, St. Olavs hospital, Olav Kyrres gate 10 (Øya, Trondheim)

 

Veibeskrivelse:

https://link.mazemap.com/RpQsNTKC