Foredrag: Trusler i Norge, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

TMS - Trondheim Militære Samfund inviterer til foredrag med Politiets Sikkerhetstjeneste - PST. Tema for foredraget er Trusler i Norge.

 

Arrangementet er gratis. Påmelding er obligatorisk pga. begrenset antall plasser.

Link til påmelding

 

Om Politiets sikkerhetstjeneste
PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST skal blant annet forebygge og etterforske straffbare handlinger som; ulovlig etterretningsvirksomhet, sabotasje og politisk motivert vold, terror, trusler mot myndighetspersoner og hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Politifaglig og administrativt er PST direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. For påtalemessige forhold og gjennomføring av etterforskning er PST underlagt riksadvokaten.

 

Detaljer

Dato onsdag 21. februar 2024
Klokkeslett 18:0019:30
Kalender TMS - arrangementskalender

Sted

Navn Rustkammeret, Fanehallen
Adresse
Kongsgårdsgata 1D
7013 TRONDHEIM
Stedsbeskrivelse Forsvarsmuseet Rustkammeret i Erkebispegården.